+30 210 612 8480         

 

Η Advanced Technology Engineering (ATE) είναι μία ανεξάρτητη, ευέλικτη και με υψηλή ειδίκευση εταιρεία παροχής ηλεκτρολογικών μετρήσεων και εφαρμογών.  

Η ΑΤΕ ιδρύθηκε το 2000 και ήταν η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα που διέθετε κινητό συνεργείο για επί τόπου έλεγχο και εντοπισμό σφαλμάτων καλωδίων μέσης τάσης. Η ΑΤΕ ήταν η πρώτη εταιρεία που προμηθεύτηκε τον εξοπλισμό και πραγματοποίησε δοκιμές καλωδίων μέσης τάσης (δοκιμή VLF) το 2001 πριν ακόμη και η ΔΕΗ ξεκινήσει τις δοκιμές καλωδίων μέσης τάσης στα δικά της δίκτυα.

Με τη πάροδο των χρόνων, η ΑΤΕ επέκτεινε τις υπηρεσίες της καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στη μέση και υψηλή τάση προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνικής εμπειρίας και δυνατοτήτων εφαρμογής δοκιμών υψηλής τάσης, εργασιών θέσης σε λειτουργία (star up), εργασιών παραλαβής (commissioning), επί τόπου δοκιμές συντήρησης, εργασιών εντοπισμού σφαλμάτων σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, βιομηχανίες, αιολικά πάρκα κ.α. Όλες οι δοκιμές και μετρήσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα

Η ATE διαθέτοντας

  • Προσωπικό με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία  
  • Συσκευές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους 
  • Πακέτα λογισμικού κατάλληλα για εκπόνηση μελετών και αξιολόγηση μετρήσεων
  • Διαδικασίες ελέγχου και αναφορών 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ

Follow us on Google+