+30 210 612 8480         

Εντοπισμός Σφαλμάτων Καλωδίων

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Προ εντοπισμός θέσης σφάλματος

 Μέθοδοι προ εντοπισμού

  • Μέθοδος γέφυρας (Murray and Glasser Bridge) 
  • Μέθοδος ανάκλασης παλμού (Pulse reflection)
  • Μέθοδος κρουστικού ρεύματος (Impulse current)
  • Μέθοδος δευτερεύοντος κρουστικού παλμού (Secondary Impulse - Arc reflection)

 

 
Γράφημα παλμοηχομέτρου (secondary impulse method)

 

 

Ακριβής εντοπισμός θέσης σφάλματος καλωδίου

Μέθοδοι ακριβούς εντοπισμού

  • ΜέθοδοςTwist
  • Ακουστική μέθοδος (Acoustic)

 

 

 


 

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Προ εντοπισμός σφάλματος μανδύα.  

Μέθοδοι προ εντοπισμού

  • Μέθοδος γέφυρας (Murray and Glasser Bridge)
Murray Bridge Method

 

Ακριβής εντοπισμός σφάλματος μανδύα 

Μέθοδοι ακριβούς εντοπισμού

  • Μέθοδος βηματικής τάσης

Η ροή παλμικών τάσεων μέσω της αντίστασης της γης δημιουργεί μικρές διαφορές δυναμικού (dc) κατά μήκος της διαδρομής του καλωδίου. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο ακριβώς πάνω από το σφάλμα και μπορεί να ανιχνευτεί με τη χρήση δύο μεταλλικών μπαστουνιών και ενός πολύ ευαίσθητου ανιχνευτή τάσης. Όταν το σφάλμα βρίσκεται μεταξύ των μπαστουνιών, τότε η διαφορά δυναμικού είναι μηδέν.