+30 210 612 8480         

Θερμογραφήσεις Εξοπλισμού

 

Η θερμογραφική καταγραφή είναι μια αξιόπιστη και μη παρεμβατική μέθοδος απεικόνισης της κατανομής της θερμοκρασίας στην επιφάνεια ενός αντικειμένου. Μονάδες, βιομηχανίες, κατασκευαστές και εταιρείες συντήρησης έχοντας συνειδητοποιήσει τις σημαντικές εξοικονομήσεις που μπορεί να προσφέρει η έγκαιρη ανίχνευση θερμών σημείων στον εξοπλισμό υψηλής και μέσης τάσης τηρούν πλήρες πρόγραμμα θερμογραφήσεων στο σύνολο του εξοπλισμού. 

Η ATE παρέχει ένα πλήρες πρόγραμμα θερμικής επόπτευσης στο σύνολο του εξοπλισμού για τη γρήγορη και αποτελεσματική εύρεση. Παρέχουμε εναέριες και επίγειες θερμογραφήσεις σε εναέριες γραμμές, εργοστάσια, υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών και συντάσσουμε reports για τα προβλήματα που θα εντοπισθούν.

Το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο στο να προσεγγίζει πίνακες, διακόπτες και υποσταθμούς, να τηρεί τα όρια προσέγγισης και να εκτελεί επιθεωρήσεις χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.