+30 210 612 8480         

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Η ATE

  • διαθέτοντας υψηλά καταρτισμένους μηχανικούς με πολύχρονη εμπειρία μετρήσεων υψηλής τάσης, εντοπισμού σφαλμάτων, προληπτικής συντήρησης και λειτουργίας ηλεκτρικών δικτύων 
  • χρησιμοποιώντας κορυφαία εργαλεία ανάλυσης και πακέτων λογισμικού, 

προσφέρει λύσεις (με το κλειδί στο χέρι) σε προβλήματα που σχετίζονται με Μονάδες Διανομής & Μεταφοράς Ενέργειας, αιολικών πάρκων και μεγάλων βιομηχανιών όπως εργοστασίων τσιμέντου, κλπ.

Επίσης η ATE μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος ανεξάρτητος ελεγκτής και εκτιμητής συνεργάτης σε θέματα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας (Independent Third Party AUDIT)