+30 210 612 8480         

Υπόγεια Δίκτυα Καλωδίων – Εργασίες Αποτύποσης Εδάφους

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η  αποφυγή ατυχημάτων πριν ή κατά τη διάρκεια εκσκαφών, ή για στη περίπτωση που πρέπει να  γίνει ταυτοποίηση ενός καλωδίου ανάμεσα σε άλλα, η εταιρεία μας προσφέρει τις παρακάτω εργασίες 

  • Εντοπισμός υπογείων δικτύων καλωδίων (υπό τάση ή όχι)
  • Ανίχνευση διαδρομής καλωδίων. Σήμανση διαδρομής καλωδίων τόσο εντός εδάφους όσο και σε σχέδια εγκατάστασης  (autocad etc.)
  • Ανίχνευση διαδρομής μεταλλικών σωληνώσεων αερίου, νερού κλπ 
  • Υπολογισμός βάθους τοποθέτησης καλωδίων και μεταλλικών σωλήνων 
  • Επιλογή καλωδίου (η επιλογή του σωστού καλωδίου ανάμεσα σε άλλα ιδίου τύπου που βρίσκονται στο ίδιο σκάμμα)